Projekti

Setunjski proezd

Adresa:
Moskva, ul. 1 Setunjski projezd 6-10

Ukupna površina:
87 500 m2

Projektovanje konstrukcije faze “P”, 2020-2021:
DOO “MB-Projekt Biro”

Visina objekta: 155 m

Početakizgradnje: 2021.

Autor projekta:
Arhitektonski biro ''ADM''

SLIKE PROJEKTA